Forside » Om recovery

Om recovery – langt de fleste kommer sig

Recovery kan bedst oversættes til at komme sig. Det er vigtigt at understrege, at de fleste kommer sig efter psykiske lidelser. Undersøgelser over mange år over hele verden viser at  60 – 85% kommer sig efter alvorlige psykiske lidelser.

Ca en tredjedel af alle danskere vil på et tidspunkt i deres liv få behandling for en psykisk lidelse. Derfor er det afgørende at de fleste heldigvis kommer sig igen.

Kendetegn ved recovery

  • Den enkeltes egne mål og værdier styrer processen
  • Den enkeltes egen indsats spiller en central rolle
  • At indgå i et ligeværdigt fællesskab og lave noget meningsfuldt øger chancerne for at komme sig

Der er delte meninger hvordan man skal definere recovery – Er recovery at en psykiater ikke længere kan finde symptomer på psykisk sygdom? Det som man ofte kalder ”klinisk recovery” Eller er recovery at den enkelte bliver tilfreds med sit liv?

Vores udgangspunkt er den personlige recovery proces, hvor det enkelte menneske selv definerer hvad recovery er for dem. For nogle mennesker er det afgørende at slippe af med symptomer, for andre er det mindre vigtigt. Arbejde er vigtigt for mange, mens andre lægger større vægt på andre ting i deres liv.

Kronisk sygdom?

Kronisk er et ord der skaber tvivl og usikkerhed, fordi mange (også fagfolk og myndigheder) bruger ordet ”kroniske sygdomme” i betydningen sygdomme der er umulige at helbrede og som vil vare hele livet. Det er en misforståelse. ”Kronisk kommer fra græsk khronikós, langvarig, (af khronos, tid) Kronisk sygdom er en langvarig sygdom eller et sygdomsforløb som udvikler sig langsomt. Ordet er ikke ensbetydende med uhelbredelig eller livslang. I medicinske diagnosekriterier kræves der typisk en varighed på mere end 1-6 måneder, for at en sygdom kan kaldes kronisk, men definitionerne varierer fra den ene sygdom til den anden.” (fra Wikipedia)

Recovery historier

De svære ting giver mening i undervisningen

Peter Høck er underviser hos Recovery Lab og har sammen med Svante undervist på et bosted. Han fortæller om kurset, og om hvordan han trækker på sit eget forløb hos Recovery Lab samt Peer-guideuddannelsen i undervisningen. Han kommer også …

Peers har værdifuld viden, de gerne vil dele ud af

Hvad kræver peer-to-peer, og hvad betyder det for en arbejdsplads at have peers? Hvordan sætter en arbejdsplads gode rammer for peers? Hvad er vigtigt for at trives som peer? Cindy Lund Nielsen gav sine bud til onsdagens foredrag …

Om at skabe forandring af Claus Bech-Nielsen

Claus Bech-Nielsen er nuværende bestyrelsesformand og tidligere Projektkoordinator hos S/I Vendepunkter Recovery Lab, og har siden 2004 været med til at skabe og udvikle store dele af den indsats indenfor …

Vi har alle brug for gode relationer

Kristina Nordahl er underviser på det sidste hold af peer-guideuddannelsen, og engang imellem underviser hun også på recoverykurser hos Recovery Lab. Hun giver sine bud på, hvordan mennesker kan arbejde med recovery …

De fælles erfaringer gjorde hele forskellen

Anita har været kursist på fire af vores Recovery Basis-hold. Hun fortæller om, hvordan underviserne har skabt trygge rammer, og hvorfor det er vigtigt for hende i endnu højere grad at få øjnene op for sine interesser…

Et rum til at finde fodfæste i fællesskabet

Recovery Lab har taget en snak med Kim, som er frivillig hos os, og som har taget Vendepunkter 1 (nu: Recovery Kursus 1) og er i gang med at tage peer-guideuddannelsen. Han fortæller om, hvordan hans forløb hos Recovery Lab …

Recovery historier

De svære ting giver mening i undervisningen

Peter Høck er underviser hos Recovery Lab og har sammen med Svante undervist på et bosted. Han fortæller om kurset, og om hvordan han trækker på sit eget forløb hos Recovery Lab samt Peer-guideuddannelsen i undervisningen. Han kommer også ind på, hvad der skal …

Peers har værdifuld viden, de gerne vil dele ud af

Hvad kræver peer-to-peer, og hvad betyder det for en arbejdsplads at have peers? Hvordan sætter en arbejdsplads gode rammer for peers? Hvad er vigtigt for at trives som peer? Cindy Lund Nielsen gav sine bud til onsdagens foredrag …

Om at skabe forandring af Claus Bech-Nielsen

Claus Bech-Nielsen er nuværende bestyrelsesformand og tidligere Projektkoordinator hos S/I Vendepunkter Recovery Lab, og har siden 2004 været med til at skabe og udvikle store dele af den indsats indenfor …

Vi har alle brug for gode relationer

Kristina Nordahl er underviser på det sidste hold af peer-guideuddannelsen, og engang imellem underviser hun også på recoverykurser hos Recovery Lab. Hun giver sine bud på, hvordan mennesker kan arbejde med recovery …

De fælles erfaringer gjorde hele forskellen

Anita har været kursist på fire af vores Recovery Basis-hold. Hun fortæller om, hvordan underviserne har skabt trygge rammer, og hvorfor det er vigtigt for hende i endnu højere grad at få øjnene op for sine interesser…

Et rum til at finde fodfæste i fællesskabet

Recovery Lab har taget en snak med Kim, som er frivillig hos os, og som har taget Vendepunkter 1 (nu: Recovery Kursus 1) og er i gang med at tage peer-guideuddannelsen. Han fortæller om, hvordan hans forløb hos Recovery Lab …