Forside » Ud af huset

Oplæg, workshops og kurser om recovery

Vi tager også ud og holder oplæg og workshops eller laver længere kursusforløb om Recovery ude hos andre.

Recovery Lab er ikke en del af psykiatrien, men er støttet af fonde og puljer, derfor vil vi gerne have et bidrag til driften, når vi tager ud og holder kurser og oplæg.

En plads på vores 16 ugers peer-uddannelse koster 10.000,- (hvis man kommer fra andre kommuner end København og Frederiksberg og ikke arbejder frivilligt)

Skræddersyede forløb eller oplæg (efter aftale)

Supervision og efteruddannelse af peermedarbejdere i socialpsykiatrien (efter aftale)

Supervision- og efteruddannelse af sygeplejersker i psykiatrien (efter aftale)

Hvis du kommer fra en frivillig forening uden penge, finder vi en løsning.