Forside » Peeruddannelse » Overbygningen

Overbygningen – den anden del af peeruddannelsen

Facilitering

Formålet med forløbet er at kursisterne opnår både praktisk og teoretisk viden omkring rammesætning af recoveryorienterede gruppeforløb. Gruppeforløbende kan være både workshops, kurser eller selvhjælpgrupper. Du vil under forløbet arbejde på et mindre arrangement sammen med de andre kursister, i gennem hvilket du vil få mulighed for at afprøve dig selv i rollen som facilitator.

lndhold – Facilitering:

  • Rammesætning af gruppeforløb
  • Gruppedynamik
  • Konflikthåndtering

Narrativitet & formidling

En stor del af arbejdet som peer består af kommunikation og formidling. Det handler om hvordan beskriver man sit eget livsforløb, sin proces med at komme sig og hvordan man formidler man arbejdet med recovery.

Dette har relevans, hvad enten man er i en 1 til 1 relation, en gruppesammenhæng eller om man holder et oplæg eller foredrag. Derudover er evnen til at kunne videreformidle principperne omkring recovery og peer to peer en vigtig del i den fortsatte udbredelse og styrkelse af området. Du vii under forløbet arbejde på et mindre arrangement sammen med de andre kursister, i gennem hvilket du vii få mulighed for at afprøve dig selv i rollen som formidler.

lndhold – Narrativitet og Formidling:

  • Livshistoriefortælling
  • Prresentationsteknik
  • Narrativ tilgang