22 15 13 22 info@recoverylab.dk

Peerkurser og uddannelse

Recovery Lab tilbyder kurser og uddannelse for dig, der gerne vil være peer – og eventuelt gerne vil være frivillig hos os. Du har mulighed for at tage vores Peeruddannelse der består af et grundforløb, og senere muligheder for at vælge en eller flere af vores overbygninger. Ønsker du at blive frivillig, men ikke har lyst eller mulighed for at tage vores uddannelse, vil du blive tilbudt et kortere forløb inden du starter som frivillig.

Peeruddannelse

Hvem kan deltage på peeruddannelsen?

Peeruddannelsen hos Recovery Lab er åben for alle, og det er ikke noget krav, at du har gået på vores kurser før. Uddannelsen kræver, at du er kommet langt nok til, at du har fokus på, at det er den andens proces, der er i fokus. Det er vigtigt, at du er afklaret omkring dit eget forløb, så du ikke får revet en masse op og bliver for påvirket af andres fortællinger og erfaringer. Du skal være rummelig og kunne håndtere svære samtaler.

Hvad lærer du på peeruddanelsen?

Vores grunduddannelse tager udgangspunkt i nøglebegreber inden for recovery og relationsarbejde. Ønsker du herefter at udbygge din viden og kompetencer indenfor området, har du mulighed for at tage en af vores overbygninger på uddanneksen. På overbygningerne fokuserer vi blandt andet på gruppefacilitering, undervisning, livshistoriefortælling, narrativ tilgang, rådgivning, formidling, projektarbejde og fundraising indenfor peerområdet.

På uddannelsen lærer du at sprogliggøre dine erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery, at reflektere over det og finde dine grænser i forhold til at være peer. Nogle mennesker er nået så langt i deres proces, at alt er i en armslængde, og de kan fortæller om stort set alt, mens andre kan mærke, at det skal fortælles på en bestemt måde, eller at der er erfaringer, de ikke skal gå ind i som peer. Tilsammen lærer du, hvordan du bruger dine erfaringer aktivt i støtten.

Du lærer også om, hvordan du indgår i rollen som peer. Det handler for eksempel om at lære at spørge ind på en god måde, og hvordan du indgår i en relation, der skaber et rum for udvikling for den, du støtter.

Praktisk erfaring under uddannelsen

En vigtig del af peeruddannelsen, hvad enten du kun tager grundforløbet, eller supplerer det med en eller flere af overbygningerne, er at du skaffer dig praktisk erfaring med peerrollen undervejs. Dette sker ved at indgå i forskellige frivillige peer-aktiviteter hos Recovery Lab, hvor du sammen med andre nuværende- eller kommende peers afprøver dig selv i peerfunktionen.

Vores frivilligkoordinator vil hjælpe dig med at finde frem til hvilke funktioner der passer til netop dig, og hvilke rammer der skal til for at du trives i peerrollen.

NB! Har du selv fundet et sted, hvor du kan tilegne dig erfaring med peerrollen under uddannelsen, skal du aftale dette med os, så vi kan godkende forløbet.

Hvad er rammerne for peeruddannelsen?

Undervisningen foregår på hold med 14 kursister og to undervisere – begge undervisere har egen erfaring med psykisk sårbarhed. Uddannelsens grundforløb kører en dag om ugen med tre timers undervisning i 8 uger. Overbygningerne kører en separat dag om ugen med tre timers undervisning i 6 uger.

Det er gratis at gå på uddannelsen.

Hvor og hvordan kan du bruge peeruddannelsen?

Med uddannelsen i ryggen vil dine opgaver være at møde mennesker der, hvor deres liv udfolder sig i lokalsamfundet og i hverdagen, da en sidste del af recovery er at blive inkluderet i samfundet. Du kan for eksempel støtte andre i at blive aktive i civilsamfundet eller give støtte i forbindelse med uddannelse, jobstart eller andet beskæftigelsesforløb.

Igennem dialog og relationsarbejde vil du finde frem til, hvilke behov og ønsker det enkelte menneske har i forhold til relevante aktiviteter og tilbud i lokalområdet. Tager du nogle vores overbygninger vil du blandt andet også blive klædt på til at kunne facilitere netværks- og recoverygrupper eller blive recoveryambassadør, der sammen med andre peers tager ud og fortæller om din egen proces, recovery og peer-2-peer. Det vil også være muligt, at du får lyst til være med til at understøtte, opstarte og koordinere aktiviteter med andre aktører i lokalområdet.

Efter uddannelsen kan du selv søge efter steder du kan bruge dine nye erfaringer, eller gøre brug af Recovery Lab’s mangeartede frivillige tilbud.

 

Hos Recovery Lab kan du bruge din grunduddannelse i funktionerne som:

• Peers på tur, der tager ud af huset til sociale og kulturelle aktiviteter.
• Følge- og besøgsven, der foretager hjemmebesøg eller følger ud af huset.
• Peer i Forældrefællesskabet, der støtter kommende forældre ud fra egne erfaringer med psykosociale problematikker og forældreskab.

Overbygningerne kan du bruge i funktionerne som:

• Recoveryambassadør, der tager ud til for eksempel bosteder, uddannelser, arbejdspladser og holder oplæg om recovery, peer-to-peer og egen proces.
• Recoveryfacilitator, der underviser eller formidler recovery på gruppebasis til andre, der er i gang med en recoveryproces.
• Projektpeer, der søger midler til egne små peer-projekter.
• Peerrådgiver, der vejleder og rådgiver blandt andet telefonisk.

 

Hvornår begynder et nyt hold?

Næste hold starter op torsdag den 23. august klokken 12-15. Kurset har en varighed á 8 uger på grundforløbet og der ud mulighed for efterfølgende at tage en, to eller tre overbygninger på hver 6 ugers varighed. Der er desværre ikke flere ledige pladser på grundforløbet.

Datoerne for overbygningerne er:

Recoveryambassadør:                onsdage kl. 12-15 fra d. 24-10-18 til d. 28-11-18.
Recoveryfacilitator + rådgiver:    tirsdage kl. 12-15 fra d. 13-11-18 til d. 18-12-18.
Projektpeer:                                torsdage kl. 12-15 fra d. 01-11-18 til d. 06-12-18.

Tilmeld nyhedsbrev

Recovery Lab

Kontakt os

Har du spørgsmål, kan du kontakte os her:
info@recoverylab.dk
Telefon: 22 15 13 22
Find en medarbejder