22 15 13 22 info@recoverylab.dk

Peerkurser og uddannelse

Recovery Lab tilbyder kurser og uddannelse for dig, der gerne vil være peer – og eventuelt gerne vil være frivillig hos os. Du har mulighed for at tage vores Peeruddannelse der består af et grundforløb, et praksisforløb og en valgfri overbygning. Uddannelsen strækker sig i alt over 16 uger, med en enkelt undervisningsdag på 3 timer om ugen. Ud over at deltage i uddannelsens undervisning, skal du minimum deltage 5 gange i en af de faste peeraktiviteter hos Recovery Lab, som del af uddannelsens obligatoriske praksisforløb.

Ønsker du at blive frivillig, men ikke har lyst eller mulighed for at tage vores uddannelse, vil du blive tilbudt et kortere forløb inden du starter som frivillig.

Peeruddannelse

Hvem kan deltage på peeruddannelsen?

For at kunne tage uddannelsen, skal du være kommet dig nok til at kunne håndtere at arbejde med dine egne erfaringer og samtidigt skal du kunne rumme de andre deltagere på holdet. Det er det vigtigt at du har lyst til at arbejde med relationer, og du skal kunne agere med rummelighed og tolerance over for mange forskellige typer mennesker og problematikker. Du skal også være i stand til at kunne håndtere svære samtaler.

Optagelse på uddannelsen kræver at du skriver en ansøgning, og der forkomme egenbetaling for deltagere fra andre kommuner end København og Frederiksberg.

Hvad koster det at tage peeruddannelsen?

Peeruddannelsen er gratis hvis du er eller bliver frivillig hos Recovery Lab. Opfylder du ikke det ovenstående krav, koster uddannelsen inklusiv overbygning 10.000,-. Grundforløbet alene koster 8000,-.

Hvad er en peer to peer relation hos Recovery Lab?

En peer relation, er en ligeværdig relation mellem to mennesker, der bygger på et indbyrdes behov for udveksle erfaringer med en psykisk udfordring eller effekter skabt af denne udfordring, med henblik på at udvikle eller understøtte egen proces med at komme sig. Begge parter behøver ikke være kommet lige langt i deres proces, men behøver dog hinanden for at forblive eller komme videre i egen proces. Vejen ind i en peer relation, foregår ofte gennem et møde med person der fungerer som rollemodel eller som et eksempel på at det er muligt at komme sig. Det vigtige er dog at relationen er bæredygtig i den forstand at der både gives og tilføres samme ressourcer i udvekslingen mellem parterne.

Det at kunne bidrage via en peer to peer relation i denne forstand er for mange mennesker en stor del af det at begynde at komme sig. Oplevelsen af både at modtage og give hjælp, er grundstenen i opbyggelsen en helbredende relation. En ligeværdig relation. Den skaber en forbundenhed, som for mange er et afgørende på vejen mod et større fællesskab.

Hvad lærer du på peeruddanelsen?

Vores grunduddannelse tager udgangspunkt i nøglebegreber inden for recovery og relationsarbejde. Ønsker du herefter at udbygge din viden og kompetencer indenfor området, har du mulighed for at tage en overbygning på uddannelsen. På overbygningen fokuserer vi blandt på gruppefacilitering, undervisning, livshistoriefortælling, narrativ tilgang, formidling, samt at holde foredrag og oplæg indenfor recovery og peerområdet.

På uddannelsen lærer du at sprogliggøre dine erfaringer med psykiske kriser og recovery, at reflektere over det og finde dine grænser i forhold til at være peer. Du lærer også om, hvordan du indgår i rollen som peer. Det handler for eksempel om at lære at spørge ind på en god måde, og hvordan du indgår i en relation, der skaber et rum for udvikling for den, du støtter.

Både Grunduddannelsen og overbygningen består hver af 2 overordnede temaer:

Hvad er rammerne for peeruddannelsen og praksisforløbet?

Undervisningen foregår på hold med 14 kursister. Uddannelsens grundforløb kører en dag om ugen med tre timers undervisning i 10 uger. Overbygningen kører en separat dag om ugen med tre timers undervisning i 6 uger. Under uddannelsens for løb skal du sideløbende med undervisningen, minimum indgå i en peeraktivitet hos Recovery Lab 5 gange. Du vil indgå i alle aktiviteterne som føl, hvor du sammen med en erfaren peer, vil få indblik i peerarbejdet i praksis.

 

Du kan under praksisforløbet vælge mellem aktiviteter som:

Kulturpakken, der en gang ugentligt tager ud af huset til sociale og kulturelle aktiviteter.

Onsdagscafeen, der er en ugentlig samværsaktivitet drevet af peers.

Recovery Netværksgruppe, der er en ugentlig aktivitet, hvor deltagerne arbejder med deres Recovery.

Recoverytelefonen, er peers der 1 time om ugen tilbyder samtaler over telefon eller Skype/Zoom.

Hvor og hvordan kan du bruge peeruddannelsen?

Med uddannelsen i ryggen vil dine opgaver være at møde mennesker der, hvor deres liv udfolder sig i lokalsamfundet og i hverdagen, da en sidste del af recovery er at blive inkluderet i samfundet. Du kan for eksempel støtte andre i at blive aktive i civilsamfundet eller give støtte i forbindelse med uddannelse, jobstart eller andet beskæftigelsesforløb.

Igennem dialog og relationsarbejde vil du finde frem til, hvilke behov og ønsker det enkelte menneske har i forhold til relevante aktiviteter og tilbud i lokalområdet. Tager du nogle vores overbygning vil du blandt andet også blive klædt på til at kunne facilitere netværks- og recoverygrupper eller blive recoveryambassadør, der sammen med andre peers tager ud og fortæller om din egen proces, recovery og peer-2-peer.

Efter uddannelsen kan du selv søge efter steder du kan bruge dine nye erfaringer, eller gøre brug af Recovery Lab’s mangeartede frivillige tilbud.

 

Hos Recovery Lab kan du bruge din grunduddannelse i funktionerne som:

• Kulturpakken, der tager ud af huset til sociale og kulturelle aktiviteter.
• Følge- og besøgsven, der foretager hjemmebesøg eller følger ud af huset.
• Peer i vores onsdagscafe, gå-gruppe eller andre aktiviteter som vi igangsætter sammen.

Overbygningen kan du bruge i funktionerne som:

• Recoveryambassadør, der tager ud til for eksempel bosteder, uddannelser, arbejdspladser og holder oplæg om recovery, peer-to-peer og egen proces.
• Recoveryfacilitator, der underviser eller formidler recovery på gruppebasis til andre, der er i gang med en recoveryproces.
• Telefonisk peer, er peers der 1 time om ugen tilbyder samtaler over telefon eller Skype/Zoom

Hvornår begynder et nyt hold?

Næste hold på uddannelsen starter op mandag d. 24 januar 2022. Der er undervisning hver mandag kl. 12.00 – 15.00. Der vil forekomme et praksisforløb ved siden af.

 

…aOptagelse på uddannelsen

For at blive optaget på uddannelsen skal du sende en ansøgning med en beskrivelse af hvem du er og hvorfor du gerne vil starte på uddannelsen. Du skal sende ansøgningen på mail til: info@recoverylab.dk
Du vil herefter blive kontaktet telefonisk med henblik på en optagelsessamtale. Vi skal have ansøgningen senest mandag den 17 januar 2022.

Recovery Lab

Kontakt os

Har du spørgsmål, kan du kontakte os her:
info@recoverylab.dk
Telefon: 22 15 13 22
Find en medarbejder

Nyheder