22 15 13 22 info@recoverylab.dk

Peerkurser og uddannelse

Recovery Lab tilbyder kurser og uddannelse for dig, der gerne vil være peer – og eventuelt gerne vil være frivillig hos os. Du har mulighed for at tage vores Peeruddannelse der består af et grundforløb, og en valgfri overbygning. Ønsker du at blive frivillig, men ikke har lyst eller mulighed for at tage vores uddannelse, vil du blive tilbudt et kortere forløb inden du starter som frivillig.

Peeruddannelse

Hvem kan deltage på peeruddannelsen?

For at kunne tage uddannelsen, skal du være kommet dig nok til at kunne håndtere at arbejde med dine egne erfaringer og samtidigt skal du kunne rumme de andre deltagere på holdet. Det er det vigtigt at du har lyst til at arbejde med relationer, og du skal kunne agere med rummelighed og tolerance over for mange forskellige typer mennesker og problematikker. Du skal også være i stand til at kunne håndtere svære samtaler.

Optagelse på uddannelsen kræver at du skriver en ansøgning, og der forkomme egenbetaling for deltagere fra andre kommuner end København og Frederiksberg.

Hvad koster det at tage peeruddannelsen?

Peeruddannelsen er gratis for borgere der arbejder frivilligt eller lønnet som peer enten i Københavns og Frederiksberg kommune, eller hvis du er eller bliver frivillig hos Recovery Lab. Opfylder du ikke de ovenstående krav, koster uddannelsen inklusiv overbygning 10.000,-. Grundforløbet alene koster 8000,-.

Hvad lærer du på peeruddanelsen?

Vores grunduddannelse tager udgangspunkt i nøglebegreber inden for recovery og relationsarbejde. Ønsker du herefter at udbygge din viden og kompetencer indenfor området, har du mulighed for at tage en overbygning på uddannelsen. På overbygningen fokuserer vi blandt på gruppefacilitering, undervisning, livshistoriefortælling, narrativ tilgang, formidling, samt at holde foredrag og oplæg indenfor recovery og peerområdet.

På uddannelsen lærer du at sprogliggøre dine erfaringer med psykiske kriser og recovery, at reflektere over det og finde dine grænser i forhold til at være peer. Du lærer også om, hvordan du indgår i rollen som peer. Det handler for eksempel om at lære at spørge ind på en god måde, og hvordan du indgår i en relation, der skaber et rum for udvikling for den, du støtter.

Både Grunduddannelsen og overbygningen består hver af 2 overordnede temaer:

Hvad er rammerne for peeruddannelsen?

Undervisningen foregår på hold med 14 kursister og to undervisere – begge undervisere har egen erfaring med psykisk krise. Uddannelsens grundforløb kører en dag om ugen med tre timers undervisning i 10 uger. Overbygningen kører en separat dag om ugen med tre timers undervisning i 6 uger.

Det er gratis at gå på uddannelsen for borgere i Københavns og Frederiksberg kommune og for frivillige hos Recovery Lab. Prisen for alle andre er 10.000,- for grundforløb og overbygning.

Hvor og hvordan kan du bruge peeruddannelsen?

Med uddannelsen i ryggen vil dine opgaver være at møde mennesker der, hvor deres liv udfolder sig i lokalsamfundet og i hverdagen, da en sidste del af recovery er at blive inkluderet i samfundet. Du kan for eksempel støtte andre i at blive aktive i civilsamfundet eller give støtte i forbindelse med uddannelse, jobstart eller andet beskæftigelsesforløb.

Igennem dialog og relationsarbejde vil du finde frem til, hvilke behov og ønsker det enkelte menneske har i forhold til relevante aktiviteter og tilbud i lokalområdet. Tager du nogle vores overbygning vil du blandt andet også blive klædt på til at kunne facilitere netværks- og recoverygrupper eller blive recoveryambassadør, der sammen med andre peers tager ud og fortæller om din egen proces, recovery og peer-2-peer.

Efter uddannelsen kan du selv søge efter steder du kan bruge dine nye erfaringer, eller gøre brug af Recovery Lab’s mangeartede frivillige tilbud.

 

Hos Recovery Lab kan du bruge din grunduddannelse i funktionerne som:

• Kulturpakken, der tager ud af huset til sociale og kulturelle aktiviteter.
• Følge- og besøgsven, der foretager hjemmebesøg eller følger ud af huset.
• Peer i recovery walk’n’talk grupper, eller lignende aktiviteter.

Overbygningen kan du bruge i funktionerne som:

• Recoveryambassadør, der tager ud til for eksempel bosteder, uddannelser, arbejdspladser og holder oplæg om recovery, peer-to-peer og egen proces.
• Recoveryfacilitator, der underviser eller formidler recovery på gruppebasis til andre, der er i gang med en recoveryproces.
• Telefonisk peermentor, der vejleder og rådgiver både almindelige borgere eller andre peers.

Hvornår begynder et nyt hold?

Næste hold på uddannelsen starter op mandag den 26 august 2019, klokken 12.00 – 15.00. 
Grundforløbet har en varighed på 10 uger og derefter har ud mulighed for efterfølgende at tage en overbygning på 6 ugers varighed.

Datoerne for overbygningen er: mandage 12.00 – 15.00 fra d. 11-11-2019 til d. 16-12-2019.

Optagelse på uddannelsen

For at blive optaget på uddannelsen skal du sende en ansøgning med en beskrivelse af hvem du er og hvorfor du gerne vil starte på uddannelsen. Du skal sende ansøgningen på mail til: info@recoverylab.dk
Du vil herefter blive kontaktet telefonisk med henblik på en optagelsessamtale. Vi skal have ansøgningen senest d.14 august 2019.

Tilmeld nyhedsbrev

Recovery Lab

Kontakt os

Har du spørgsmål, kan du kontakte os her:
info@recoverylab.dk
Telefon: 22 15 13 22
Find en medarbejder

Nyheder