Hvem-er-vi-foto

Forside » Hvem er vi

Vi arbejder for at skabe de bedste forudsætninger for at komme sig efter alvorlig psykisk sygdom og krise.

Fokus på uddannelse, fællesskab og positive forventninger. – Alle i Recovery Lab har selv oplevet psykiske kriser – det giver et fælles udgangspunkt og nogle unikke kompetencer – når personlige erfaringer bliver kombineret med uddannelse og indsigt der rækker udover ens egne personlige oplevelser. Derfor er uddannelse og kurser et bærende element i vores arbejde. Alle vores aktiviteter bygger på princippet om hjælp til selvhjælp.

Vores udgangspunkt

Psykiske lidelser er ikke permanente tilstande, men kan opstå på grund af bestemte omstændigheder, og de kan afvikles igen under de rette omstændigheder. Den mest effektive strategi til at komme sig, er en strategi der udspringer af ens egne ønsker, drømme og håb. Derfor arbejder vi med personlig afklaring som et vigtig skridt på vejen mod recovery.

Folk kommer ikke i Recovery Lab for at få tiden til at gå, men fordi de gerne vil videre med deres liv.

René Winther, daglig leder, Recovery Lab

At skabe basis for forandring

Selvom recovery er en individuel proces, er det vigtigt ikke at være alene om processen. For at vi kan udvikle os som mennesker, har vi brug for et socialt netværk hvor vi kan dele erfaringer med andre. Vores erfaringer viser at særligt 3 forhold er vigtige:

  • Tryghed – først når vi er trygge og føler os accepterede, får vi mod til at ændre os
  • Indsigt, giver os et klarere billede af hvad vi skal ændre – og hvordan vi kan tage de første skridt
  • Udfordring, gør det muligt at øve sig i at håndtere de udfordringer vi møder i vores liv.

Peer uddannelse

Peer uddannelsen er en hjørnesten i vores arbejde, fordi uddannelsen giver personlig indsigt og redskaber til at støtte andre gennem psykiske kriser. Recovery Lab var de første i Danmark der lavede en peer recovery-uddannelse. Vi var med til at uddanne nogle af de første Recovery mentorer. Vi var også med til at udvikle recoveryskoler i Ballerup, Roskilde, Hillerød og Team Mod På Livet i København. Nogle af de første recovery mentorer fra vores uddannelse underviser nu i recovery på forskellige recovery skoler. Vi har afholdt 35 peer uddannelsesforløb og uddannet 332 peers til selv at kunne facilitere recoveryforløb. Vi har løbende udviklet vores peer uddannelse på baggrund af alle disse erfaringer.

Hvorfor er peer arbejde vigtigt?

Direkte oversat betyder peer jævnaldrende, her kan det bedre oversættes til ”på lige fod” . I en peer relation bruger du dine erfaringer med at komme dig efter psykiske kriser til at hjælpe en anden gennem lignende udfordringer.

Grundlaget i peer arbejde:

  • Relationen bygger på tillid, empati og åbenhed
  • Relationen er lige – og til glæde for begge parter
  • Som peer skal du ikke have alle svarene – men facilitere en afklarings proces

At hjælpe en anden som peer

Det at hjælpe et andet menneske der står med nogle af de samme udfordringer som én selv kan give en ny styrke. At tage en ny rolle som én der kan hjælpe andre i stedet for at være én der har brug for andres hjælp giver helt nye muligheder.

Tryghed og udfordring

Vi skaber et trygt og åbent miljø i Recovery Lab som udgangspunkt for for at turde kaste sig ud i nye udfordringer. Det er vigtigt at lære at håndtere udfordringer. Udfordringer, konflikter og nederlag er en del af livet som vi alle møder. I Recovery Lab handler det om at lære at håndtere psykiske udfordringer – ikke ved at blive hjemme hver dag og rulle gardinerne ned, Men ved at øve sig og få nye kompetencer og udvikle nye strategier til at tage hånd om udfordringer. Som en del af vores peer-uddannelse får alle til opgave at stå for et kursus eller en aktivitet. Det kan være skræmmende at stille sig op og tale til en gruppe og styre et forløb, men indtil nu er det lykkedes for alle kursister, og de har været glade og stolte bagefter. Ofte er det først når vi handler og overskrider vores grænser at nye muligheder viser sig. Eksamener, jobsamtaler og at gå på date er en del af de fleste menneskers liv, og vi risikerer at dumpe, blive afvist eller ikke få jobbet. Men det er nødvendigt at udsætte sig for risikoen for nederlag for at få en uddannelse, et job eller en kæreste. Vi tilbyder muligheden for at øve sig i et trygt miljø, hvor der er hjælp at hente undervejs.

Vi vandt i 2015 ”Den Flyvende Gris” der er en pris der gives til en særligt kvalificeret og effektiv indsats indenfor det psykosociale felt. Ved uddeling af prisen lægges der vægt på indsatser, der på kreative og effektive måder styrker og fremmer troen på egne muligheder og ressourcer for at skabe et godt liv. Prisen er stiftet af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

Da Recovery Lab i sin tid blev dannet, hed det Projekt Vendepunkter og udsprang af LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere). I 2017 frigjorde projektet sig fra LAP og skiftede ved den lejlighed navn til Recovery Lab. Vi er er finansieret af fonde og puljer.

Recovery Labs tidligere projekter.

Tryghed og udfordring

Vi skaber et trygt og åbent miljø i Recovery Lab som udgangspunkt for for at turde kaste sig ud i nye udfordringer. Det er vigtigt at lære at håndtere udfordringer. Udfordringer, konflikter og nederlag er en del af livet som vi alle møder. I Recovery Lab handler det om at lære at håndtere psykiske udfordringer – ikke ved at blive hjemme hver dag og rulle gardinerne ned, Men ved at øve sig og få nye kompetencer og udvikle nye strategier til at tage hånd om udfordringer. Som en del af vores peer-uddannelse får alle til opgave at stå for et kursus eller en aktivitet. Det kan være skræmmende at stille sig op og tale til en gruppe og styre et forløb, men indtil nu er det lykkedes for alle kursister, og de har været glade og stolte bagefter. Ofte er det først når vi handler og overskrider vores grænser at nye muligheder viser sig. Eksamener, jobsamtaler og at gå på date er en del af de fleste menneskers liv, og vi risikerer at dumpe, blive afvist eller ikke få jobbet. Men det er nødvendigt at udsætte sig for risikoen for nederlag for at få en uddannelse, et job eller en kæreste. Vi tilbyder muligheden for at øve sig i et trygt miljø, hvor der er hjælp at hente undervejs.

Vi vandt i 2015 ”Den Flyvende Gris” der er en pris der gives til en særligt kvalificeret og effektiv indsats indenfor det psykosociale felt. Ved uddeling af prisen lægges der vægt på indsatser, der på kreative og effektive måder styrker og fremmer troen på egne muligheder og ressourcer for at skabe et godt liv. Prisen er stiftet af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

Da Recovery Lab i sin tid blev dannet, hed det Projekt Vendepunkter og udsprang af LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere). I 2017 frigjorde projektet sig fra LAP og skiftede ved den lejlighed navn til Recovery Lab. Vi er er finansieret af fonde og puljer.

Recovery Labs tidligere projekter.

Samarbejdspartnere