Forside » Peeruddannelse » Om peeruddannelse

Peeruddannelse

Uddannelsen fokuserer på at udvikle ressourcer og skabe positive forandringer – både hos dig selv og som peer for andre. For at blive en god peer for andre, er det vigtigt at arbejde med sin egen personlige udvikling. Uddannelsen består af 2 dele: et grundmodul om recovery og personlig udvikling og en overbygning om at facilitere gruppe-processer og formidling om recovery. Undervisningen foregår en eftermiddag om ugen fra klokken 12 – 15 i 16 uger.

På uddannelsen arbejder vi med emner som:

 • Recovery Nøglebegreber
 • Peerrollen og relationsarbejde
 • At skabe rum for forandring
 • At sætte ord på egne erfaringer
 • Etik og menneskesyn
 • Grænsesætning og håndtering af konflikter
 • Kompetence- og ressourceudvikling
 • Livshistoriefortælling

På uddannelsen arbejder vi med emner som:

 • At udvikle ressourcer
 • Arbejde med relationer
 • At skabe rum for udvikling
 • At skabe overblik
 • At gøre udfordringerne konkrete
 • At stille gode spørgsmål
 • At sætte mål – og gå efter dem
 • At holde fast og bevare motivationen når det bliver svært
 • At håndtere angst
 • At sætte grænser

Forandring, fællesskab og tryghed

Uddannelsen kombinerer teori og praksis – fordi det er vores erfaring at det er helt afgørende at øve sig i praksis for at udvikle nye kompetencer. Recovery Lab er et imødekommende og rummeligt miljø, hvor de mennesker som kommer j huset gerne vil hjælpe dig i gang med nye aktiviteter og nye roller, derfor er Recovery Lab et godt og trygt sted at øve nye kompetencer. Men det er ikke et kunstigt miljø – etableret for uddannelsens skyld. Så udfordringerne er rigtige udfordringer.

Rollen som peer

En peer relation, er en ligeværdig relation mellem to mennesker, der bygger på et fælles behov for at udveksle erfaringer. Begge parter behøver ikke være kommet lige langt i deres recovery-proces, men de behøver hinanden for at komme videre. Det at kunne bidrage via en peer to peer relation er for mange mennesker en stor del af det at begynde at komme sig. Oplevelsen af både at modtage og give hjælp, er grundstenen i opbyggelsen en helbredende relation.

På uddannelsen lærer du, hvordan du indgår i rollen som peer. Det handler for eksempel om at lære at spørge på en god måde, og lære hvordan du kan indgå i en relation, der skaber et rum for udvikling for den, du støtter. Oplevelsen af både at modtage og give hjælp, er grundstenen i at opbygge en helbredende relation. Den skaber en forbundenhed, som for mange er et afgørende skridt på vejen mod et større fællesskab.

Optagelse

Uddannelsen koster 10.000,- kr. for hele forløbet. Du har mulighed for at søge din kommune om betaling af kurset, evt. som del af en jobplan. Har du har været frivillig i Recovery Lab, i længere tid inden uddannelsen, har du dog mulighed for at søge friplads. Du kan dog ikke udelukkende søge om at blive frivillig med henblik på at få uddannelsen.

For at kunne tage uddannelsen, skal du selv have erfaringer med psykiske kriser og være kommet dig nok til at kunne håndtere at arbejde med dine egne erfaringer. Samtidigt skal du kunne rumme de andre kursister på holdet. Det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde med relationer. Du skal også kunne håndtere svære samtaler.

For at blive optaget på uddannelsen, skal du sende en skriftlig ansøgning med en beskrivelse af hvem du er og hvorfor du gerne vil starte på uddannelsen. Du vil blive kontakte igen omkring ansøgningsfristen. Du skal sende ansøgningen på mail til: info@recoverylab.dk

Ansøgningsfrist: Mandag den 05. august 2024
Uddannelsen starter Tirsdag den 20. august 2024 og foregår om tirsdagen fra kl. 12.00 til kl. 15.00

Hvad folk siger om uddannelsen

Peeruddannelsen hjalp mig at komme ud af min isolation, at lære om recovery og at lære de andre deltagere at kende. Det har betydet at jeg i dag har kunnet stå for flere peer to peer aktiviteter, støtte andre i deres proces med at komme sig.

Kim

De bedste jeg tager med fra uddannelsen er udvidet horisont, udvidet netværk, mulige job eller praktikmuligheder. Jeg har undervist på kurset ”Mit hjem” og har fået brugt det vi har lært i praksis. Jeg fik et godt og meget positivt ”afkast” af at gå på peeruddannelsen.

Louis

Jeg har været på mange kurser relateret til recovery, men peeruddannelsen på Recovery Lab er anderledes. De fleste kurser fokuserer på personlig recovery, men her lærer vi at bruge vores erfaring med sygdom til at hjælpe andre som har lignende problemer. Jeg synes, at det er det bedste man kan gøre med en svær oplevelse. Det er meget meningsfuldt og inspirerende.

Ludwina

Jeg har aldrig været god til at åbne mig op om alt det svære i livet, men både herinde og på Recovery Skolen jeg har åbnet mig meget. Jeg vil gerne bruge uddannelsen at motivere og støtte andre i at turde åbne op for andre ligesindede, og starte på deres egen recoveryrejse.

Kenneth