Forside » Hvem er vi » Recovery Labs tidligere projekter

Recovery Labs tidligere projekter

Projektudvikling i Recovery Lab. – Recovery Lab har været involveret i en lang række forskellige projekter. Her præsenterer vi nogle af vores udviklingsprojekter og samarbejdspartnere.

Vi har været med til at udvikle recovery som en del af psykiatrien. Vores opgave har været at bringe brugerperspektivet frem. Styrken i vores arbejde er, at vi både har arbejdet overordnet strategisk – og med de konkrete udfordringer med at uddanne brugere til at tage hånd om deres liv. Vi har været med i styregrupper og arbejdet med overordnet samarbejde med kommuner, regioner og med Socialstyrelsen. Vi har lavet supervision og strategiudvikling indenfor recovery i psykiatrien. Recovery Lab har samtidig været en drivende kraft i det konkrete arbejde med at uddanne patienter, beboere på bosteder og andre ramt af psykiske kriser til at blive mere aktive og tage mere styring i deres eget liv. Typisk har myndighederne brugt ressourcer på at uddanne personalet på forskellige institutioner. Som René Winther, daglig leder siger: ”Vi har set hvor vigtigt det er at skabe rum for at deltagerne selv definerer hvad de gerne vil og hvad der er vigtigt for dem, så pædagoger og behandlere ikke starter masse ”syng dig glad og spis dig slank” projekter, uden at spørge deltagerne om det er vigtigt for dem.”

Samarbejde i Nord Vest

Vi har samarbejdet med Center Nord Vest, som var et udviklingscenter der arbejdede med at skabe en ny retning i psykiatrien i København. Målet var at psykiatrien i København skulle være recovery-orienteret og arbejde med peer to peer. Psykiatrien i København er blevet langt mere recovery orienteret og der er nu ansat peer medarbejdere mange steder.

På center Nord Vest startede Frinova der var et frit innovationscenter. Sammen med Frinova var vi med til at uddanne brugerne i socialpsykiatrien til at finde ud af hvad der var vigtigt for dem, og tro på at deres ideer var gode også for andre. På den måde var vi med til at uddanne en gruppe brugere af socialpsykiatrien i Nord Vest til at tage aktiv del i centrets udviklingsprocesser. Senere var vi med til at uddanne recovery-mentorer og peer-medarbejdere der startede Team Mod På Livet på Østerbro i København.

Undervejs i processen var vi ude på alle bosteder i Nord Vest og lave kurser. Mange af beboerne på bostederne kom sjældent ud, heller ikke engang ned i fællesrummet. Flere deltagere sagde bagefter at de 6 gange recoverykursus var det første i deres liv, de havde gennmført.

Vi var også med i styregruppen og var med til at kortlægge hvad skal der til for at beboerne får mod på at starte på et recoveryforløb, deltage i et kursus, tage en peer uddannelse – og bruge deres erfaringer til at hjælpe andre videre. Sammen med Center Nordvest fik vi 1,4 millioner fra Socialstyrelsen til at uddanne peers. En del af arbejdet i styregruppen var også at se på hele det lokale psykiatriske system. Hvordan fungerer det? Og hvilke udfordringer står man med i systemet? Hvilke barrierer, i systemet og hos folk selv, er det nødvendigt at overvinde for at folk kan komme videre i deres liv.

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet var et helhedsorienteret samarbejde med beskæftigelses forvaltningen i København, Væksthuset og Kæmperne. Det var et langt helhedsorienteret forløb, med udgangspunkt i deltagernes ønsker. En meget stor del af kurset kom til at handle om individuel afklaring og kompetenceudvikling. Efter afklaringen fik kursisterne hjælp til at finde en praktikplads der passede til deres ønsker.

Samarbejde med Frederiksberg kommune

Vores peer uddannelse har fungeret som peer uddannelse for Frederiksberg kommune inden kommunen gik sammen med Region Hovedstaden. Så mange af de mennesker der arbejder som peers på Frederiksberg er uddannet i Recovery Lab. Vi har lavet en del opsøgende arbejde og lavet workshops og kurser ude på bosteder. Ligesom vi tilbyder kurser og uddannelse i Recovery Lab for kursister fra Frederiksberg kommune. Målet er også her at udvikle ressourcer, kompetencer og nye mestringsstrategier hos mennesker i en udsat position på Frederiksberg kommune. Vi samarbejder med sundhedshuset, hjemmevejlederne med flere og tager ud på bosteder på Frederiksberg og fortæller om recovery.

Aftenskolen for recovery

Aftenskolen havde kurser som ”genvej til et godt studieliv, forstå din psykiater, få styr på din økonomi”

Mange af dem som underviste på skolen, havde selv stået med problemerne, og havde udviklet strategier og kompetencer til at løse problemerne.  ”Det nytter ikke at du går ud og rydder op for folk – de er nød til at tage ansvar og lære at gøre det selv.”