Samarbejdspartnere

Recovery Lab har siden 2004 lavet udviklende forløb, hvor mennesker med egne erfaringer af psykosocial karakter og viden om, hvordan de er kommet sig (recovery), støtter og rådgiver andre mennesker, der endnu ikke er kommet sig i samme udstrækning (peer-to-peer). Vi har i 2017 skiftet navn fra Vendepunkter til Recovery Lab.

Vi kan samarbejde med for eksempel almennyttige boligforeninger, jobcentre, regionale og kommunale tilbud til psykisk sårbare samt øvrige aktører i civilsamfundet.

I kan få besøg af en frivillig peer

Vores frivillige peers kan stå for aktiviteter, workshops og oplæg ude hos jer.

Vores recovery-ambassadører er frivillige peers, der kan komme ud til jer og fortælle om vores tilbud, peer-to-peer og recovery.

Vores frivillige peers kan også være med til at stå for aktiviteter sammen med vores ansatte ude hos jer – det kan også være kreative, sociale eller literære aktiviteter eller ekskursioner.

De frivillige peers har egne erfaringer af psykosocial karakter og med recovery, og de kan tilbyde samtaler om almene emner eller udfordringer relateret til psykosociale problematikker. På vores kurser har vi klædt dem på til, at de kan sætte ord på deres egne erfaringer med udsathed og følgerne deraf, og de kan fortælle om de ønsker og behov, de havde i forhold til deres omgivelser for at overkomme isolering, stigmatisering, socialangst og fremmedgørelse.

Tilmeld nyhedsbrev