22 15 13 22 info@recoverylab.dk

Recoverykurser

Vi tilbyder kurser, der understøtter din individuelle recoveryproces.

  • Recovery Kurset er for dig, der er klar til at gå ind i et længere recoveryforløb.
  • Yoga- og mindfulnesskurserne er for dig der ønsker mere ro, mindre stress og mere nærvær.
  • Samtaler og relationer er for dig der vil i dybden med de to temaer.

Tilmelding og oplysninger om kurserne kan fås hos René Winther: på telefon 22 15 13 22 eller på mail: info@recoverylab.dk

Du kan læse mere om kurserne herunder:

Hvem kan gå på kurserne?

Kurserne på Recovery Lab er for mennesker, der har gennemgået psykiske kriser og har sociale udfordringer. Måske står du uden for uddannelse og arbejde, og du har mistet dit netværk. Måske er du blevet fastholdt i tanken om, at du ikke kan noget, og at du skal tage medicin resten af dit liv.

Kurserne er for dig, der søger kvalificeret modspil samt viden og indsigt om, hvordan du forbedrer din livskvalitet. Her finder du ud af, hvad der er rart for dig, hvad dine drømme er, og hvordan du får din hverdag til at fungere. Du finder nye vinkler at se dig selv ud fra, fordi vi ser på hele paletten af dig som et helt menneske – du er meget større end blot en eller flere diagnoser. Du kommer til at arbejde med dig selv samt med at skabe gode relationer og lære at indgå i en gruppe, og du lærer af dine egne og andres erfaringer.

Hvordan er det at gå på kurserne?

Kurserne er et helle for dig – her kan du være den, du er. Du behøver ikke at gemme dig bag en facade eller lade som om, du er en anden, end den du er. Her er du god nok, og du finder ud af, at du ikke er alene. Vores kurser er et øverum til verden – du kan blandt andet øve dig at indgå i sociale relationer og bringe det med ud i verden.

Du vil opleve, at recoveryfacilitatorerne og deltagerne kan genkende mange af de erfaringer og problematikker, du har. Formen på hvert enkelt kursus er, at recoveryfacilitatorerne først fortæller om dagens tema, og du og de andre deltagere giver en personlig vejrmelding, hvor I hver især fortæller hinanden, hvad I gerne vil dele. Dernæst har I en individuel øvelse, hvor du har mulighed for at fokusere på dig selv. I små grupper erfaringsudveksler I med hinanden, før vi samler op i plenum. Ved først at reflektere alene, dernæst i en mindre gruppe og til sidst i den store gruppe, lærer du lytte, og du lærer af de andres refleksioner og erfaringer. Du bliver i stand til at rumme dig selv og andres sårbarheder og fortællinger.

Recoverykurset (12×3 timer)

Recoverykursus 1 er for dig, der er klar til at påbegynde et længere personligt recoveryforløb. Kurset tager afsæt i dine egne håb, ønsker og ressourcer samt personlige grænser. Det handler om at finde frem til, hvad der giver mening for dig, og finde styrke og mod til at bringe det ind i din hverdag. Det er et udviklingsforløb, hvor vi arbejder med den selvforståelse, mestring og håndtering, der skal til, for at du selv kan definere, hvad der skal til, for at du bliver tilfreds med dig selv og din hverdag. Selvom en recoveryproces har dig i centrum, er dine omgivelser en afgørende faktor for effekten af recovery. Hvis vi møder anerkendelse, støtte og opbakning fra vores omgivelser, kan vi langt mere, end hvis det modsatte er tilfældet.

Det er vigtigt for os at understrege, at recovery handler om en individuel proces, hvor der ikke på forhånd er lavet en fast ’opskrift’. Det er dig selv, der er ’eksperten’ i dit liv, og som kan mærke, hvad du har brug for på et givent tidspunkt. På dette kursus tilbyder vi derfor nogle trygge rammer, hvor du får opbakning og vejledning til at arbejde med din personlige recoveryproces.

Der er kaffe, the og frugt under kurset.

Yoga- og mindfulnesshold (5×2 timer)

Bild yoga er en rolig og nærende yogaform, der kan være med til at skabe ro og jordforbindelse. I visse tilfælde kan den også have en positiv effekt ved angst, stress eller depression. Vi arbejder ud fra en mindfull tilgang, hvor vi først og fremmest lytter og mærker hvad vores kroppe fortæller os. Vi arbejder med kropsbevidsthed og på at skabe bevægelsesfrihed gennem en bild praksis.

Med mindfulness kan du lære redskaber og gode vaner til at finde ro og bevare en god balance i hverdagen.I kursusforløbet vil du lære forskellige åndedrætsøvelser, fysiske øvelser og meditationer, som vil give dig overskud og livsglæde. Alt foregår i en kærlig og tryg atmosfære.

Vi slutter af med kaffe, the og hygge.

Recoverykursus: Samtaler og relationer (6×3 timer)

På kurset arbejder vi med samtalen på de mange niveauer. Vi øver os i alt lige fra smalltalk til at lytte og fortælle, gennemslagskraft, at udtrykke behov og grænser.

Relationer er en af de vigtigste elementer i det at komme sig. Efter en længere periode med psykisk krise oplever mange af os, at flere bånd kappes, at vores selvværd nedbrydes, og evnen til at kommunikere om behov og grænser forringes. Det kan gøre det svært både at opsøge nye relationer, indlede samtaler og være i det sociale rum. Vi vil forsøge at skabe et trygt og virkelighedsnært rum, hvor vi både kan eksperimentere, afprøve nye strategier og udveksle erfaringer med relationer, både når ting lykkes og når vi udfordres. 

 

Der er kaffe, the og frugt under kurset.

Recovery Lab

Kontakt os

Har du spørgsmål, kan du kontakte os her:
info@recoverylab.dk
Telefon: 22 15 13 22
Find en medarbejder

Nyheder