22 15 13 22 info@recoverylab.dk

Hvem kan gå på uddannelsen?
For at kunne tage uddannelsen, skal du være kommet dig nok til at kunne håndtere at arbejde med dine egne erfaringer og samtidigt skal du kunne rumme de andre deltagere på holdet. Det er det vigtigt at du har lyst til at arbejde med relationer, og du skal kunne agere med rummelighed og tolerance over for mange forskellige typer mennesker og problematikker. Du skal også være i stand til at kunne håndtere svære samtaler.

Hvad koster uddannelsen?
Peeruddannelsen er gratis hvis du er eller bliver frivillig hos Recovery Lab. Er du ikke frivillig hos Recovery Lab koster uddannelse inklusiv overbygning koster 10.000,-. Grundforløbet alene koster 8000,-.

 

Uddannelsens indhold

Grundforløbet (10×3 timer)
Grundorløbet består af 2 fagområder: Recovery Nøglebegreber og Peerrollen.

Grunduddannelsen har til formål at opkvalificere dig til at indgå i arbejdsfællesskaber og aktivt bruge dine livserfaringer som kompetencer og styrker. Du bliver i stand til at indgå i peer to peer relationer, hvor dine egne recovery erfaringskompetencer udgør en vigtig grundsten. Som uddannet Peer er du først og fremmest med til at skabe håb og igangsætte andre menneskers recoveryprocesser ved hjælp af relationsarbejde, netværksdannelse og vejledning.

Overbygning (6×3 timer)
Overbygningen består af 2 fagområder: Facilitering og formidling.

Formålet er at præsentere forskellige redskaber og tilgange til rollen som peer. Forløbets emner er som udgangspunkt ikke knyttet specifikt til peer to peer arbejdet, men tager derimod udgangspunkt i almennyttige teknikker og teorier om præsentationsteknik, samtaleteknik, coaching, gruppedynamik, undervisning og narrativ teori.

Praktisk erfaring under uddannelsen
Det forventes at du under uddannelsen skaffer erfaring med peerrollen i praksis. Dette skal ske via aktiviteter hos Recovery Lab, medmindre du har fået uddannelsen bevilliget af en kommune eller selv har betalt for din deltagelse. Du kan få hjælp til at finde ud af hvilke funktioner, der passer til dig og få vejledning omkring arbejdet hos vores frivilligkoordinator under forløbet. Vores faste frivillige peers vil også kunne støtte dig og dele erfaringer med arbejdet som peer. Der vil blive taget hensyn til dine behov, og du vil altid kun indgå i aktiviteter sammen med erfarne peers, hvor du aldrig står alene med ansvaret.

 Klik her for at læse mere om indholdet på uddannelsen

 

Praktisk Information

Tid og sted
Al Undervisning foregår mandage kl. 12.00 – 15.00, hos Recovery Lab, Vesterbrogade 53, 1.sal. 1620 København V.
Uddannelsens grundforløb (10x3timer) starter d. 24-01-2021
Uddannelsens overbygning (6x3timer) starter d. 04-04-2021

Optagelse på uddannelsen
For at blive optaget på uddannelsen skal du sende en ansøgning med beskrivelse til af hvem du er og hvorfor du gerne vil starte på uddannelsen. Du skal sende ansøgningen på mail til: info@recoverylab.dk
Du vil herefter blive kontaktet telefonisk med henblik på en optagelsessamtale. Ansøgningsfristen er d.17-01-2021.