22 15 13 22 info@recoverylab.dk

Fredag d. 28 september afholdt vi i Recovery Lab et stort peerarrangement med temaet: Peers på mange niveauer.

Der var 26 fremmødte for at høre seks forskellige peers fortælle om deres erfaringer fra arbejdet og vejen til at blive peer. En del af de fremmødte var peerstuderende eller nogen der selv ønskede at blive peers med tiden. Der var også ansatte fra psykiatrien og fra andre organisationer indenfor området. Nogle havde allerede peers i deres organisation, mens andre overvejede det i fremtiden. Det var en interessant dag, med mange spændende og rørende input, og med rig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Cindy Frederiksen fra Psykiatrisk Center Amager, fortalte om hendes egen vej til peerjobbet, og hendes funktioner i arbejdet og om samarbejdet med personalet.

Christina Færch fra “Team – Mod på Livet” fortalte om hvordan hun har brugt hendes egne erfaringer som afsæt til at starte et peerprojekt i Københavns Kommune, hvor peers besøger botilbud og ud fra beboernes egne ønsker, arbejder på at bringe et frisk pust til beboerne og som oftest også til personalet.

Kim Tinnebjerg der er frivillig i Recovery Lab, fortalte om hvordan vigtigheden af det gode samarbejde mellem den etablerede psykiatri og de mange frivillige brugerorganisationer indenfor området, er både vigtigt og nødvendig, hvis der skal ske en recoveryorienteret forandring på det psykiatriske område.

Mette Shierling og Birgit Thillerup, begge er undervisere hos Recovery Lab og hos mange andre organisationer, fortalte om hvordan deres egen proces fra kursist til underviser har været og hvilke udfordringer der var på vejen til at skabe sin egen peerrolle.

Anders Rask Holm fra Psykiatrisk Center Amager og tidl. Psykiatrisk Center Nord-Vest og Nordsjælland, fortalte de store udfordringer en peer kan stå i, når man som ene mand/kvinde starter på en afdeling blandt andre faggrupper. Ofte er der en stærk kultur blandt de andre ansatte og et hieraki, som man roligt kan sige at en peer ikke starter i toppen af. Anders påpegede at det har været en lang og hård kamp for at viderebringe vigtige værdier i peerarbejdet til de psykiatriske arbejdspladser, men at det også har båret frugt og skabt forandringer på afdelingerne.

Arrangementet sluttede med en debat om udviklingen på peerområdet og hvilke muligheder og barriere der er gældende for den videre udvikling af peerfaget.