22 15 13 22 info@recoverylab.dk

Onsdag den 23. maj havde vi besøg af John Andersen fra Specialindsats Handicap Center for arbejdsfastholdelse i Københavns Kommune.

Han fortalte om forskellige støttemuligheder, der kan være for mennesker, der har psykiske vanskeligheder. Funktionsnedsættelser som følge af psykiske vanskeligheder hører nemlig ind under handicap – selvom de færreste tænker det som et handicap. Det kan for eksempel være kognitive vanskeligheder eller sociale vanskeligheder.

Støttemulighederne kan blandt andet være Isbryderordningen for nyuddannede, fortrinsret ved ansøgninger til offentlige stillinger man er kvalificeret til samt personlig assistance i erhverv og en mentor fra jobcentret.

Det kan også være hjælpemidler såsom speciallavede ørepropper, hvis man sidder på et kontor med meget støj.

Hans opfordring er, at det er værd at undersøge, om du er berettiget til støtte.

Mere viden kan du for eksempel søge på hjemmesiderne:
www.star.dk/handicap (her kan der søges om de forskellige støttemuligheder)
cabiweb.dk/mentor (her er information om mentorordningen)
www.borger.dk
www.socialstyrelsen.dk