22 15 13 22 info@recoverylab.dk

Frivillig

Hos Recovery Lab kan du varetage en række frivillige peer-funktioner. Frivilligt arbejde styrker dig i din recovery-proces samt giver dig kompetencer, oplevelser og erfaringer. Recovery Lab er et sted, der hele tiden udvikler sig, og derfor imødekommer vi også forslag og idéer til andre frivilligaktiviteter. Du er altid velkommen til at dele dine idéer med os – også selvom du ikke nødvendigvis har lyst eller overskud til selv at deltage i den aktivitet, som du foreslår.

Vi har en frivilligkoordinator, der kan støtte dig i dit frivillige arbejde som peer. Du bliver også klædt på til at være peer på vores peer-kursus. Du kan læse mere under Kurser.

Du kan vælge mellem at være peer i:

 • Aktiviteter i tilknytning til vores lokaler på Vesterbro
 • Aktiviteter på botilbud og væresteder
 • Recovery-ambassadør og være med til at udbrede kendskabet til Recovery Lab, peer-to-peer og recovery. Der er også mulighed for, at vi sammen finder opgaver, der er relevante i forhold til dine erfaringer og kompetencer.

Som frivillig peer forventer vi af dig, at:

 • Du har egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og recovery og har det så meget på afstand og er så reflekteret over det, at du kan og gerne vil være noget for andre
 • Du har tid og lyst til at varetage frivilligt arbejde cirka tre timer om ugen ved ugentlige aktiviteter eller cirka tre timer om måneden ved månedlige aktiviteter
 • Du deltager i vores peer-kursus og bliver klædt på til opgaven
 • Du selv er med til at skabe dit frivillig-forløb

Kontakt os hvis du vil være frivillig

Hvis du vil høre mere om at være frivillig peer, kan du kontakte vores frivilligkoordinator Nanna Møller: på telefon 42 51 82 22 eller på mail nanna@recoverylab.dk

Recovery-ambassadør

Du kan blive en del af vores opsøgende team af frivillige Recovery-ambassadører, der udbreder kendskabet til Recovery Lab og vores tilbud, peer-to-peer og recovery.

Dine opgaver kan for eksempel være at:

 • Besøge bosteder og væresteder og fortælle om recovery og peer-to-peer
 • Uddele vores materialer i Københavnsområdet fire gange om året
 • Deltage i arrangementer inden for psykiatrien og udsatteområdet, hvor du er opsøgende over for vores målgruppe og eventuelt samarbejdspartnere
 • Måske brænder du også for de sociale medier og ønsker også at være online ambassadør
 • Holde oplæg på uddannelsesinstitutioner/efterskoler for studerende, lærere, studievejledere og så videre
 • Holde oplæg for forskelligt fagpersonale
 • Holde oplæg for andre interesserede
 • I samarbejde med os kan du byde ind med idéer til andre muligheder

Som Recovery-ambassadør forventer vi af dig, at:

 • Du har egne erfaringer med psykisk sygdom og med recovery og kan sætte ord på disse
 • Du har flair for og erfaring med formidling og lyst til at stå foran andre mennesker
 • Du skal være i stand til at forstå og acceptere Recovery Labs værdigrundlag og målsætning
 • Du skal arbejde i en gruppe og kunne indgår kompromisser
 • Du skal som udgangspunkt kunne afsætte tre timer om ugen

Peers på tur

Du har mulighed at blive frivillig peer og tage med os ud til botilbud og væresteder og deltage i eller varetage aktiviteter med fokus på uformelt socialt samvær.

Ud over det lille Peer-kursus, sparrer vi med dig og de andre peers inden og efter, så du er klædt på til opgaven. De ansatte hos Recovery Lab står for kontakten med bostederne, og Recovery Lab betaler for eventuelle udgifter.

Aktiviteterne kan være:

 • Kreative eller litterære aktiviteter
 • Madlavning eller bevægelse
 • Ekskursioner i lokalområdet, biografture eller til udstillinger.

Aktiviteter hos Recovery Lab

Vi har pt. to faste aktiviteter tilknyttet vores lokaler:

 • Recovery Walk’n’talk-gruppe
 • Kulturpakken

Som frivillig peer er du meget velkommen til at gå med i vores Recovery Walk’n’talk-gruppe. Gruppen går to gange om ugen og mødes foran vores opgang på Vesterbros Torv og slutter af med kaffe eller te i vores lokaler. Du kan være med en eller begge af ugedagene og har mulighed for at aftale med de øvrige peers, i hvilket omfang du har mulighed for at deltage.

Som frivillig peer i Recovery Lab kan du også deltage i Kulturpakken, hvor vi tager ud med mennesker der ønsker at dele gode sociale og kulturelle oplevelser med andre ligesindede. Kunst og kultur understøtter den enkeltes recovery, selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet.

Du kan læse mere under Aktiviteter på vores hjemmeside.

Regler for frivillige på sociale ydelser

Hvis du er på en social ydelse, er der forskellige regler for, hvor meget og hvilket frivilligt arbejde, du må varetage – og hvem du skal have godkendelse fra, om du må udføre det frivillige arbejde. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har samlet reglerne her.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Recovery Lab

Kontakt os

Har du spørgsmål, kan du kontakte os her:
info@recoverylab.dk
Telefon: 22 15 13 22
Find en medarbejder

Nyheder