22 15 13 22 info@recoverylab.dk
Vi har alle brug for relationer

Vi har alle brug for relationer

Kristina Nordahl er underviser på det sidste hold af peer-guideuddannelsen, og engang imellem underviser hun også på recoverykurser hos Recovery Lab. Hun giver sine bud på, hvordan mennesker kan arbejde med recovery på et kursus, hvad der skal til for at blive peer,...
Dialog skaber meningsfuld frivillighed

Dialog skaber meningsfuld frivillighed

Recovery Lab og Foreningen Outsideren havde inviteret til et fyraftensmøde om frivillighed, og hvordan det kan gavne det mentale helbred. Tre oplægsholdere gav hver deres bud: Loucia Annachanell Charlett Nørgaard, der er frivillig blogredaktør på Outsideren, Camilla...
Frivillighed giver mening

Frivillighed giver mening

Jeg var begyndt at kede mig. Det var sommeren 2012, og jeg havde været sygemeldt i et år. Jeg nævnte det for min kontaktperson i distriktspsykiatrien, og hun foreslog Outsideren. Jeg brugte juli måned på at tjekke deres hjemmeside ud og endelig tage mig sammen til at...